Biblioteca

La Comissió de Biblioteca pretén garantir l’oferta d’un espai de qualitat pel foment de l’hàbit lector, al mateix temps que es potencia l’adquisició de la nostra llengua i del procés de lectoescriptura.
Actualment l’horari de la Biblioteca per aquest curs es Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous de 16:35 a 18:00 hores.

Activitats relacionades:

L’Hora del conte: Té com a objectiu saber escoltar un conte llegit o explicat de forma expressiva, atenint-nos a una bona entonació, ritme, pronuncia, etc… com a model que afavorirà posteriorment la lectura expressiva dels nostres nens i nenes.

Membres actuals: Anna Ramón, Anna Rojo, Marta Rosell, Miriam Gasol,