Escola de Pares

Escola de pares, és una iniciativa que sorgeix per donar suport a les famílies en l’educació dels nostres fills/es. Són espais d’informació i formació, on l’intercanvi d’experiències i la reflexió col·lectiva esdevenen eines que permeten millorar la tasca educativa i desenvolupar estratègies que contribueixin a un desenvolupament integral dels nostres fills/es en els aspectes físic, emocional, afectiu, social i escolar.

Aquesta comissió organitza xerrades, debats, mòduls formatius i tallers per a les famílies en funció dels seus interessos, preocupacions, edat dels fills.

Responsables:

Cristina Mungay
Miriam Gasol

Si tens dubtes o vols participar en aquesta comissió, contacta’ns.
escoladepares@ampaarturmartorell.cat