Qui som?

L´AMPA SOM TOTS els qui tenim fills i filles a l’escola, perquè és l’associació de TOTES les mares i els pares dels alumnes del CEIP Artur Martorell, reconeguda legalment. TOTS nosaltres en som membres de ple dret, amb els mateixos drets i deures.

Els nostres objectius fonamentals són:

Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i als tutors, als professors i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.

Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre i col·laborar en les activitats educatives del centre, cooperant amb el Consell Escolar pel que fa a l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Potenciar les activitats dirigides a la formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

L’òrgan sobirà és l’Assemblea General, que se celebra com a mínim un cop l’any. Entre tots els socis i sòcies de l’AMPA es procedeix periòdicament a l’elecció del president, vicepresident, secretari i tresorer, que juntament amb els vocals formen la Junta de l’AMPA. Aquesta junta és l’encarregada de regir l’associació, que es reuneix mensualment.

La composició de la Junta per aquest curs 2013/2014 serà la següent:

Presidència: Pepe Oncins
Vicepresidència: Paul Jorna
Secretaria: Blanca Fernández
Tresoreria: Pau Forn