BÚSTIA

Famílies, dieu la vostra opinió!
Així tindrem coneixement de les vostres necessitats, propostes i dubtes i
podrem actuar segons correspongui.

Gràcies.

Envia un missatge a l’AMPA:

ampa@ampaarturmartorell.cat

Sobretot no deixeu de escriure el vostre nom i mail per posar-nos en contacte.