BÚSTIA

Famílies, dieu la vostra opinió!
Així tindrem coneixement de les vostres necessitats, propostes i dubtes i
podrem actuar segons correspongui.

Gràcies.

Envia un missatge a l’AMPA:

(El vostre missatge s’envia a l’AMPA, no es publica al blog.)