Comissió Protecció de Dades

La Comissió Protecció de Dades  uneix a 2 comissions:

Protecció de Dades i Socialització


SOCIALITZACIÓ

Durant el curs 2013-2014 l’escola va deixar d’utilitzar tots els llibres de text per passar a fer servir altres tipus de material de consulta i material pedagògic com material audiovisual i entorns virtuals.

La comissió de socialització s’encarrega de tenir cura que no falti
material ni mitjans perquè els nostres fills puguin tenir una educació de
qualitat, enfocant a que l’escola adopti una posició d’ensenyament basada
en valors i el respecte.

La socializació dels materials i llibres és un exercici tant pràctic per
a les famílies (només hem de preocupar-nos mes que de posar-li l’esmorzar
als nostres fills a la motxilla) com educatiu.

Tot el trobaran a classe i tots tindran de tot i igual que la resta
d’alumnes, vetllar per no crear diferències entre classes, responsabilitat
de tenir cura dels materials i mantenir un ordre a classe on trobar-los

Això no seria possible sense l’ajuda de tots els pares i la seva aportació
econòmica de les quotes trimestrals. Que serveixen tant per pagar les
sortides, com el material educatiu de l’escola i altres tantes coses perquè
el funcionament de l’escola sigui el millor i el més acollidor per als
nostres fills.

Responsable:
Alex Gallego

 

PROTECCIÓ DE DADES


Som els responsables de implantar i mantenir l’adaptació de l’AMPA a la LOPD.

Si en algun moment voleu sol·licitar la modificació del consentiment, o de l’eliminació d’alguna imatge on aparegui el vostre fill o filla, o vosaltres mateixos, podeu fer-ho directament amb un correu a protecciodades@ampaarturmartorell.cat i ho farem el més aviat possible.

Responsable:

Jordi Coloma

Si tens dubtes o vols participar en aquesta comissió, contacta’ns.
protecciodades@ampaarturmartorell.cat