Socialització

El projecte de socialització de llibres de text és un servei consolidat amb molt bona acollida per part de les famílies de l’escola.
Crèiem que els llibres de text podien esdevenir un recurs més a l’aula, així com els llibres de consulta, per a treballar alguns valors com: el valor ecològic, el de compartir, el respecte pel bé comú i el de l’estalvi.
Però aquest projecte s’ha anat adaptant als canvis metodològics que s’han introduït a l’escola. Aquesta situació ha suposat l’adequació del projecte de socialització a les necessitats pedagògiques del centre.
Durant el curs 2013-2014 l’escola va deixar d’utilitzar tots els llibres de text per passar a fer servir altres tipus de material de consulta i material pedagògic com material audiovisual i entorns virtuals.

Responsables:
Maria Teruel
Oriol Llobet

Si tens dubtes o vols participar en aquesta comissió, contacta’ns.
socialitzacio@ampaarturmartorell.cat