Quotes i ús

Com invertim els diners de l’Ampa?

És evident que gestionar totes aquestes activitats i col·laboracions comporta un esforç humà i una forta despesa.

La nostra AMPA es finança  amb les aportacions que en forma de quota trimestral fem tots els pares i mares que tenim fills a l´escola. Actualment aquestes quotes són de 60.€ al trimestre per nen/a, però en el supòsit que algú tingui tres fills o més inscrits al mateix temps a l´escola, les quotes queden en 45.€ trimestrals per nen/a.

Gràcies a aquestes quotes podem :

– Fer sortides i excursions

– Reutilitzar llibres de text

– Contractar la piscina pels alumnes de 1r i de 2n

– Comprar material per a ús escolar

– Organitzar xerrades i canguratge

– Editar el recull literari del concurs de Sant Jordi

– Editar la revista ERA, 2 cops per curs

– Participar en projectes de solidaritat

– Fer millores en la infraestructura de l’escola

– Llogar el local del Concert de Nadal

– Finançar part de la Festa Major

Les colònies de 1r a 6è i tots els serveis oferts per l’AMPA amb caràcter optatiu, com les activitats extraescolars, els casals i l’acollida matinal es paguen apart.