Comunicació i web

La Comissió de Comunicació és un conjunt de tres comissions (Mitjans de comunicació, Web i Xarxes Socials)

La Comissió de Comunicació té com a objectius principals:

– Difusió de les accions de l’escola Artur Martorell.
– Canalitzar la comunicació interna i externa de l’AMPA (AMPA-escola, AMPA-pares).
– Vetllar per una imatge corporativa unificada.
– Esdevenir una eina d’interrelació entre les diferents comissions.
– Impulsar nous sistemes d’informació.
– Impulsar la presència de la Comissió i els seus actes als mitjans de comunicació i a la xarxa a fi de facilitar la interrelació virtual entre famílies, professorat i organitzacions, agilitzant així el flux d’informació entre els diferents membres de la comunitat escolar
– Cerca de noves eines de comunicació per difondre les accions de les comissions.
– Aquesta comissió també s’encarrega de crear, mantenir i actualitzar el web de l’AMPA.

Responsables:
Oscar Alda
Nur Redón
Federika Lombardi
Oriol Nuñez

Si tens dubtes o vols participar en aquesta comissió, contacta’ns.
comunicacio@ampaarturmartorell.cat